Turist-Servis
obrt turistička agencija
Braće Dr. Sobol 14
51260 Crikvenica
tel. +385 (0)51-785-805
gsm +385 (0)95-577-57-87 info@crikvenica-holiday.com www.crikvenica-holiday.com