OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14) obavještavamo potrošače, da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnom prostoru Turističke agencije, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.
Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: Turist-Servis, Braće Dr. Sobol 14, 51260 Crikvenica
kao i na e-mail adresu: info@crikvenica-holiday.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, te Vas molimo da navedete ime i prezime i adresu za dostavu odgovora.


EN
NOTIFICATION ON THE METHOD OF SUBMITTING THE EXPLOITED CONSUMER PROCEEDINGS
In accordance with Art. 10 of the Law on Consumer Protection (Narodne novine no. 41/14) we inform the consumer that complaints about the quality of our services can be submitted in writing in the business premises of the Tourist Agency, The receipt of the complaint will be confirmed without delay, in writing.
A complaint can also be submitted by mail to the following address: Turist-Servis, Braće Dr. Sobol 14, 51260 Crikvenica and to the e-mail address: info@crikvenica-holiday.com
The response to the written complaint of the consumer will be given in writing no later than 15 days from the day the complaint was received. Please, in the complaint specify your name and address for delivery of our response.